Episod 15

November 19, 2022

Salhaye Ziba – Episod 15

برنامه سالهای زیبا با تهیه و اجرای کوروش افهمی در ۱۶ قسمت در شبکه جهانی خاطره ساخته و پخش شده است. این پادکست یادآور سالهای خوش ایران در دوران قدیم می باشد.

November 19, 2022 0