Episod 2

November 18, 2022

Salhaye Ziba – Episod 2

برنامه سالهای زیبا با تهیه و اجرای کوروش افهمی در ۱۶ قسمت در شبکه جهانی خاطره ساخته و پخش شده است. این پادکست یادآور سالهای خوش ایران در دوران قدیم می باشد.

November 18, 2022 0